Čechova ulice
 

Pohled od lávky dolu k plaveckému stadionu, který dnes stojí na levé straně.
 

Starý most, zde je vidět, jak nízko tehdy voda byla.
 

Opět ulice u plaveckého stadionu.
 

Stará Portyč - dnešní sídliště Dukla.